“Als we de groei van de branche niet bijbenen, hebben we een probleem”, zegt voorzitter Doekle Terpstra in gesprek met NU.nl. “Dan hebben we in de komende vier jaar een tekort van vijftienduizend vakmensen in onze sector.”

Terpstra reageert daarmee onder meer op het onderzoek van het UWV. Afgelopen week bleek dat het weer lastiger is voor werkgevers om vacatures te vervullen.

Met de huidige economische vooruitzichten zal daar de komende jaren bovendien geen verandering in komen. De meeste knelpunten op de arbeidsmarkt doen zich volgens de uitkeringsinstantie voor in de sectoren techniek en ICT.

Terpstra noemt het tekort ernstig. “Het is nu al waarneembaar. De komende jaren groeit onze branche naar een omzet van boven de 20 miljard euro per jaar. Er werken nu zo’n 150.000 mensen in de technische installatiebranche. Op jaarbasis hebben we drieduizend extra vacatures te vervullen.”

Die groei dankt de sector volgens Terpstra vooral aan het feit dat de installateurs een belangrijke bijdrage leveren aan onze wens om duurzamer te leven. “Hier zitten de mensen die zonnepanelen en warmtepompen installeren, die weten hoe je de energierekening omlaag krijgt en hoe je huizen energieneutraal maakt.”

Als we de tekorten niet aanpakken weten we volgens Terpstra op voorhand dat we de doelstellingen uit het Energieakkoord niet gaan halen. “Daar moet onze ambitie liggen.”

Knelpunten

De knelpunten die leiden tot het tekort aan goed geschoold technisch personeel zitten volgens de voorman over de hele keten verspreid. “Van vmbo tot WO en van overheid tot bedrijfsleven. Er is veel verbetering zichtbaar, maar er is ook werk aan de winkel.”

Zo wijst Terpstra op de Technische Universiteiten, die volgens hem hun deuren op slot doen, omdat te veel studenten zich melden. In het beroepsonderwijs worden daarentegen technische opleidingen gesloten, omdat er te weinig animo is. “In beide gevallen zeg ik: dit kan niet waar zijn.”

De politiek, het onderwijs en het bedrijfsleven moeten zich hard maken voor een landelijk dekkend aanbod aan opleidingen, vindt UNETO-VNI. “Het komende kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot technisch onderwijs. De baangarantie in de sector is bijna 100 procent.”

Impuls

Terpstra pleit er bijvoorbeeld voor om meer geld vrij te maken voor gewilde technische opleidingen. “Het perspectief voor technische vakmensen is geweldig, daar moet je rekening mee houden in de bekostiging. Technische opleidingen zijn ook duurder. Nu wordt het geld zo’n beetje gelijk verdeeld. Een financiële impuls is misschien vloeken in de kerk, maar zorgt wel voor betere instroom.”

De voorman wil er alles aan doen om de tekorten aan vakmanschap weg te werken. “Dat zit niet alleen in geld, maar ook in betere samenwerking en creativiteit”, zegt hij. De afgelopen drie jaar deed hij dat ook al onder de vlag van het Nationaal Techniekpact 2020.

Belanghebbenden worden onder het pact bij elkaar gebracht om techniek hoger op de agenda te krijgen. “De mindset is al veranderd”, zegt Terpstra. “We realiseren ons dat techniek niet meer iets is van oude industrieën, maar dat het juist alles te maken heeft met de toekomst.”

Voor de klas

Ook het bedrijfsleven heeft een taak te vervullen, weet Terpstra. “We kunnen zelf een bijdrage leveren aan goed geschoold personeel door voor de klas te gaan staan. Of door het opzetten van publiek-private centres of expertise waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen.”

“De slag om menselijk kapitaal is nu al in volle gang. Techniek is immers de sleutel tot een moderne maatschappij”, zegt Terpstra. “Met investeringen, goede infrastructuur en samenwerking kunnen we voorop blijven lopen.”