GROEIEND AANBOD VAN AANBIEDERS VAN LED VERLICHTING BEDRIJVEN

Niet alleen huishoudens stappen steeds vaker over op een systeem met LED verlichting: ook steeds meer bedrijven wagen de stap. LED verlichting is een duurzaam alternatief voor de gloeilamp of spaarlamp. Het is echter best prijzig om ze aan te schaffen, omdat de LED lampen nog voortdurend aan ontwikkelingen onderhevig zijn.

In een groeiende markt wordt het de potentiële klant gemakkelijk gemaakt om een betaalbare aanbieder voor LED verlichting te vinden. De markt speelt tegenwoordig ook steeds meer in op LED verlichting bedrijven, dus ook voor bedrijven wordt de drempel om over te stappen steeds lager. De installateur dient de klant er wel bewust van te maken dat er ook veel aanbieders zijn die iets beloven dat zij niet kunnen waarmaken voor hun prijs. Sommige LED verlichting is wel van redelijke kwaliteit, maar niet volgens de ARBO-wet. Deze wet schrijft voor dat LED verlichting in bedrijven een bepaalde minimum lichtopbrengst moet hebben, om aan de voorwaarden te voldoen. Daarom is het van belang dat u een goed overzicht heeft van uw concurrenten. Uw Duurzame Installateur schiet u daar graag bij te hulp. Wij zijn altijd op de hoogte van het laatste nieuws omtrent keurmerken en productieregels van LED verlichting. Zo worden op veel LED lampen keurmerken als KEMA en CE vereist, die bij veel aanbieders toch blijken te ontbreken.

 

Bedrijven zijn doorgaans in het bezit van aanzienlijk grotere ruimtes dan particulieren. Dit is vanzelfsprekend, maar het brengt ook een geheel andere werkwijze met zich mee. De kosten kunnen namelijk hoog oplopen als een grote bedrijfshal geheel moet worden voorzien van LED verlichting. Daarom loont het voor bedrijven de moeite om zich te verdiepen in de Energie-investeringsaftrek (EIA).

TEGEMOETKOMING IN DE VORM VAN SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN DIE INVESTEREN IN ENERGIEBESPARING

Wanneer bedrijven investeren in energiebesparing, kunnen zij via deze aftrek tot 41,5% fiscaal voordeel behalen. LED-verlichting staat sinds kort op de lijst van energiezuinige producten waarop middels de EIA subsidie aan bedrijven wordt verstrekt. LED verlichting bedrijven wordt dus in een aantal gevallen gesubsidieerd, voor zowel bestaande als nieuwe bedrijfspanden en voor zowel binnen- als buitenverlichting. Als bedrijf moet u – indien u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie – aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is van belang dat de LED verlichting energiezuiniger of gelijkwaardig is ten opzichte van het huidige systeem van verlichting in het bedrijf.

De Verlichtingspecialist voorziet u graag van vrijblijvend advies omtrent LED verlichting. Ieder bedrijf is anders en vraagt dan ook om een specifieke werkwijze als het gaat om de overstap naar LED verlichting. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, of bent u benieuwd naar ervaringen van bedrijven die uw potentiële klanten voorgingen? Neem contact met ons op.